مجتمع آرمان پژوهان داناک

آغاز ثبت نام پنجمین نمایشگاه مخابرات ،ارتباطات و صنایع وابسته اصفهان

لطفا جهت ثبت نام به قسمت نمایشگاه های داخلی ، پنجمین نمایشگاه مخابرات ، ارتباطات و صنایع وابسته مراجعه فرمائید