مجتمع آرمان پژوهان داناک

اعزام هیئت تجاری-بازاریابی به کنیا

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در نظر دارد با مشارکت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و هم کاری اجرایی شرکت آرمان پژوهان داناک، در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری و تقویت بازار صادراتی محصولات تولید داخل، اقدام به اعزام هیئت تجاری-بازاریابی به ریاست جناب آقای دکتر نجفی معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به کشور کنیا نماید.

لطفا جهت آگاهی از شرح خدمات و پیش ثبت نام کلیک فرمایید.