مجتمع آرمان پژوهان داناک

انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های خدماتی و هیأت امناء شهرک های صنعتی استان اصفهان به حامیان ششمین نمایشگاه پیوست

انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های خدماتی و هیأت امناء شهرک های صنعتی استان اصفهان  در کنار سایر حامیان ششمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها ، آموزشگاه های علمی و حرفه ای و تجهیزات آموزشی  قرار گرفت

این نمایشگاه با مشارکت شايان توجه سازمان ها و نهادهاي ذيربط مانند دانشگاه صنعتي اصفهان ، مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتي شريف ، اتاق اصناف مرکز استان اصفهان ، خانه صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان ، انجمن صنفي آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي استان اصفهان ، بنياد نخبگان استان اصفهان ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي ، اداره کل فني و حرفه اي استان اصفهان ، شبکه پژوهش و فناوري استان اصفهان ، مجمع متخصصين ايران در تاریخ ۲۵ الی ۲۹ مرداد ماه در اصفهان برگزار          می گردد

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه نمایشگاه در اصفهان با شماره ۰۳۱۳۶۲۸۳۹۲۹ و در تهران با شماره ۵-۰۲۱۸۸۹۴۸۷۸۴ تماس حاصل فرمایید .