مجتمع آرمان پژوهان داناک

بیست و یکمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با همکاری اجرایی شرکت داناک در نظر دارد بیست ویکمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی را به عنوان اولین و معتبرترین رویداد تخصصی بخش خصوصی صنایع و معادن کشور، مطابق هر سال در عصر روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه سال جاری با حضور مسئولان عالی رتبه نظام، مدیران و نخبگان تولید، دانشگاهیان و اصحاب رسانه در سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد.
زمان:۳۰ بهمن ماه، ساعت ۱۶:۳۰
مکان :سالن های همایش اتاق بازرگانی ایران-طبقه دهم

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نظر دارد با هم کاری اجرایی شرکت داناک بیست و یکمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی را به عنوان اولین و معتبرترین رویداد تخصصی بخش خصوصی صنایع و معادن کشور، مطابق هر سال روز دوشنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه سال جاری با حضور مسئولان عالی رتبه نظام، مدیران و نخبگان تولید، دانشگاهیان و اصحاب رسانه در سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار نماید.