مجتمع آرمان پژوهان داناک

خانه صنعت و معدن و تجارت اصفهان حمایت خود را ازچهارمین نمایشگاه اعلام نمودند

جناب آقای طالبیان دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت اصفهان حمایت خود را چهارمین نمایشگاه تخصصی بانک، بیمه، بورس و فرصت های سرمایه گذاری اعلام نمودند .