مجتمع آرمان پژوهان داناک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ضمن حمایت از نمایشگاه آموزش غرفه ای به متراژ۶۰ متر مربع را از آن خود نمود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به عنوان یکی از پویاترین و پیشتاز ترین دانشگاههادر عرصه های متفاوت،علمی-پژوهشی ضمن حمایت از نمایشگاه آموزش غرفه ای به متراژ۶۰ متر مربع را از آن خود نمود.

دانشگاه صنعتی اصفهان نیز که سال ۲۰۱۵ ، در صدر فهرست برترین دانشگاههای ایران بر حسب شاخص های مرجعیت علمی قرار گرفته است در جمع حامیان این نمایشگاه حضور دارد

ششمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها ، آموزشگاه های علمی و حرفه ای و تجهیزات آموزشی در تاریخ ۲۵ الی ۲۹ مرداد ماه در اصفهان برگزار خواهد شد