مجتمع آرمان پژوهان داناک

دومین نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار

شرکت آرمان پژوهان داناک با همکاری و مشارکت شرکت ایده تجارت هرمس مجری نمایشگاه های بین المللی و داخلی در راستای مهمترین اولویت دولت دوازدهم مبنی بر ایجاد زیست بوم کار آفرینی و نوآوری با توجه بر برگزاری موفق اولین دوره نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران به همراه همایش بین المللی فرانچایز در سال گذشته

دومین نمایشگاه بین المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار تهران

مورخ ۱۲ الی ۱۵ دی ماه ۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار نمود.

گزارش تصویری دومین نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار