مجتمع آرمان پژوهان داناک

روزنامه وزین اصفهان امروز به حامیان رسانه ای چهارمین رویداد ملحق شد

مدیریت  محترم روزنامه اصفهان امروز اطلاع رسانی در این روزنامه وزین را  از تاریخ ۲۵ مهرماه تا پایان رویداد  را به عنوان حامی رسانه ای به دبیرخانه این چهارمین رویداد بانک ، بیمه ،بورس و فرصت های سرمایه گذاری  اعلام کردند