مجتمع آرمان پژوهان داناک

روزنامه وزین اصفهان امروز به حامیان رسانه ای چهارمین رویداد بانک ، بیمه و بورس ملحق شد

مدیریت  محترم روزنامه اصفهان امروز اطلاع رسانی در این روزنامه وزین را  از تاریخ ۲۵ مهرماه تا پایان چهارمین رویداد بانک ، بیمه ، بورس و فرصت های سرمایه گذاری را به عنوان حامی رسانه ای به دبیرخانه این رویداد اعلام کردند