مجتمع آرمان پژوهان داناک

شرکت مخابرات استان اصفهان ، همکار و حامی شرکت آرمان پژوهان داناک در برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات ، ارتباطات و صنایع وابسته اصفهان

ستاد اجرايی نمايشگاه مفتخر است شرکت مخابرات استان اصفهان را که به عنوان يکی از ارکان صنعت مخابرات و بزرگترين مجموعه ارائه کننده خدمات مخابراتی در استان اصفهان و البته به عنوان يکی از مشتريان اصلی تجهيزات و راهکارهای اين صنعت است ، به عنوان همکار و حامی خود در برگزاری این دوره از نمایشگاه همانند دوره های قبل  معرفی نماید.