مجتمع آرمان پژوهان داناک

نام هفت ایرانی در لیست سالانه برندگان جایزه توسعه کارآفرینی جهان اسلام

شب گذشته در تاریخ ۱۲ آبان ماه طی مراسم سالانه برندگان جایزه توسعه کارآفرینی جهان اسلام  در Meritus Pelangi Beach Resort &Spa , Langkawi, Kedah که توسط مرکز تجارت بین الملل سازمان هم کاری های اسلامی برگزار گردید،به هفت کارآفرین برتر ایرانی لوح تقدیر و تندیس توسعه کارآفرینی جهان اسلام۲۰۱۸ اهدا گردید.
۱. جناب آقای محمد مهدی فنایی مدیرعامل محترم شرکت الکترو کویر
۲. جناب آقای علی شریعتی مقدم مدیرعامل محترم شرکت نوین زعفران
۳. جناب آقای شاهرخ گل خندان مدیرعامل محترم شرکت ابودیزاین
۴. جنای آقای مهدی کریمی تفرشی مدیرعامل محترم شرکت صنایع غذایی گلها
۵. جناب آقای محمدرضا زالی رئیس محترم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
۶. جناب آقای امیرحسین خشایار دانایی مدیرعامل محترم شرکت پارس حیان
۷. جناب آقای مهرداد عالی پور هریسی مدیرعامل محترم شرکت عالی تحریر پارسیان(پنتر)