مجتمع آرمان پژوهان داناک

نمایشگاه نفت و گاز عرب ۲۰۱۵

 • نوزدهمین نمایشگاه نفت و گاز عرب ۲۰۱۵
 • مکان : مرکز بین المللی همایش ها و نمایشگاه های دبی
 • زمان : ۱ الی ۳ اردی بهشت ۹۴
 • مخاطبین نمایشگاه :
 • تولیدگان نفت و گاز
 • حمل و نقل
 • تحقیق و آموزش
 • پتروشیمی
 • پالایشگاه ها
 • پیمانکاران نصب سکوی حفاری
 • پیمانکاران استخراج
 • ابزارسازی و اتوماسیون
 • کانال های ارتباطی ( خطوط لوله)
 • طراحی و مهندسی
 • آزمایش و آزمایشگاه ها
 • خدمات شهری
 • نگهداری
 • امنیت
 • تعمیر و نگهداری کشتی های نفتی
 • نقشه بردارها
 • کنفرانس هم زمان :
 •  سمینار اصلی با موضوع Green Summit و دیگر سمینارهای جانبی