مجتمع آرمان پژوهان داناک

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به حامیان نمایشگاه مخابرات اصفهان و کنفرانس فناوری های نوین اطلاعاتی پیوستند

پیرو حمایت سازمان ها و ارگان های دولتی از پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات ، ارتباطات و صنایع وابسته و چهارمین کنفرانس       فن آوری های نوین ارتباطی مانند سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه و… پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به جمع حامیان این نمایشگاه پیوست.

پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات ، ارتباطات و صنایع وابسته در تاریخ ۲۵ الی ۲۹ مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد