مجتمع آرمان پژوهان داناک

کانون شرکت‌های لیزینگ ایران به جمع حامیان چهارمین رویداد، بانک، بیمه، بورس و فرصت‌های سرمایه گذاری پیوست

بازگشت به مکاتبات انجام شده با کانون شرکت‌های لیزینگ ایران این حمایت معنوی این کانون از چهارمین رویداد بانک ، بیمه ، بورس و فرصت های سرمایه گذاری که در تاریخ ۲۴ الی ۲۷ دی ماه سال جاری در محا دائمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گرددقطعی گردید.