مجتمع آرمان پژوهان داناک

گزارش تصویری هشتمین نمایشگاه دیتاسنتر چین