گزارش خبری اخبار ۲۲٫۳۰ شبکه دو سیما از اولین کنفرانس بین المللی فرانچایز