مجتمع آرمان پژوهان داناک

Category: نمایشگاه ها

نمایشگاه های داخلی

  اولین نمایشگاه و همایش هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی زبانان     ​   چهارمین نمایشگاه تخصصی مخابرات ، ارتباطات و صنایع وابسته

بیشتر»

نمایشگاه های خارجی

  هفتمین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام     ششمین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام      پنجمین نمایشگاه تجارت و

بیشتر»