مجتمع آرمان پژوهان داناک

Category: نمایشگاه های داخلی

نمایشگاه های داخلی

  اولین نمایشگاه و همایش هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی زبانان     ​   چهارمین نمایشگاه تخصصی مخابرات ، ارتباطات و صنایع وابسته

بیشتر»