مجتمع آرمان پژوهان داناک

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به جمع حامیان ششمین نمایشگاه تخصصی آموزش پیوست

پیرو برگزاری ششمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها ، مراکز علمی -حرفه ای و تجهیزات آموزشی در سال جاری با پشتیبانی سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی که نشان آنها در پوستر  قابل رویت می باشد سعی در برگزاری نمایشگاهی متمایز و ممتاز در شان و جایگاه اصفهان داشته ، اداره کل ورزش و جوانان استان حمایت خود را از این نمایشگاه اعلام داشته است

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه این نمایشگاه در اصفهان با شماره ۰۳۱۳۶۲۸۳۹۲۹ و در تهران با شماره ۵-۰۲۱۸۸۹۴۸۷۸۴ تماس حاصل فرمائید .