اعلام روزنامه دنیای اقتصاد جهت حمایت رسانه ای از چهارمین رویداد بیمه بانک بورس

مدیریت محترم دنیای اقتصاد در اصفهان حمایت خود را جهت اطلاع رسانی این چهارمین رویداد بانک ، بیمه ، بورس و فرصت های سرمایه گذاری  به مخاطبین در روزنامه دنیای اقتصاد به دبیرخانه اعلام کردند