مجتمع آرمان پژوهان داناک

اعلام روزنامه دنیای اقتصاد جهت حمایت رسانه ای از چهارمین رویداد بیمه بانک بورس

مدیریت محترم دنیای اقتصاد در اصفهان حمایت خود را جهت اطلاع رسانی این چهارمین رویداد بانک ، بیمه ، بورس و فرصت های سرمایه گذاری  به مخاطبین در روزنامه دنیای اقتصاد به دبیرخانه اعلام کردند