مجتمع آرمان پژوهان داناک

اولین همایش جانبی رویداد تحت عنوان چشم انداز بورس ایران قطعی گردید

اولین همایش جانبی رویداد تحت عنوان چشم انداز بورس ایران قطعی گردید و در تاریخ ۱۹ دی ماه از ساعت ۳ تا ۶ توسط مجتمع تخصصی بورس اصفهان پشتیبانی و اجرا خواهد گردید.