تیزر دومین نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار-تهران دی ماه۹۷