مجتمع آرمان پژوهان داناک

سازمان تنظیم مقررات رادیویی منطقه مرکزی به عنوان حامی پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات،ارتباطات و صنایع وابسته

بازگشت به مکاتبات انجام شده با سازمان  تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی حمایت ایشان از پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات قطعی گردید.

 

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه در اصفهان با شماره تلفن های ۰۳۱۳۶۲۸۳۹۲۹  و 02188948784-5 تماس حاصل فرمائید .