مجتمع آرمان پژوهان داناک

مجتمع آرمان پژوهان داناک به عنوان مجری چهارمین رویداد بانک، بیمه، بورس و فرصت سرمایه گذاری با همکاری شرکت نمایشگاههای استان اصفهان آغاز به کار کرد

مجتمع آرمان پژوهان داناک به عنوان مجری چهارمین رویداد بانک، بیمه، بورس و فرصت سرمایه گذاری  از تاریخ ۹۴/۰۷/۰۱همکاری خود را با شرکت نمایشگاههای استان اصفهان آغاز کرده و شرایط ثبت نام وحضور در این رویداد و همچنین برنامه های جانبی را در سایت www.bibifair.ir و www.danac.ir اعلام نموده است