مجتمع آرمان پژوهان داناک

کانون صرافان ایران نیز به جمع حامیان معنوی چهارمین رویدادبانک ، بیمه و بورس پیوست

بازگشت به مکاتبات انجام شده دبیر کل ارجمند کانون صرافان ایران موافقت خود را با حمایت از چهارمین رویداد بانک ، بیمه ، بورس و فرصت های سرمایه گذاری اعلام نمودند