مجتمع آرمان پژوهان داناک

بازتاب در رسانه ها

tejarat online
تجارت آن لاین

donyae eghtesad
دنیای اقتصاد

forsat emroz
فرصت امروز

ghazvin
پارک علم و فن آوری استان قزوین

ilna
ایلنا

iskanews
ایسکا نیوز

isna
ایسنا

semnan
پارک علم و فن آوری سمنان

shana
شانا

sherkate pakhsh
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی