مجتمع آرمان پژوهان داناک

همایش ها و سمینارها

برخی از سمینارها و همایش های برگزار شده توسط این مجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تصویری

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تصویری

 

 

 

 

 

 

گزارش تصویری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
گزارش تصویری

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تصویری

 

 

 

 

 

 

LCTC2012
LCTC2012

 

 

 

 

 

 

poster
LCTC 2011

 

 

 

 

 

 

 

data recovery

 

 

 

 

 

bicsi_web

 

 

 

SOA

 

 

 

 

 

 

 

front

 

 

 

 

 

cobit

 

 

 

 

DataCenterTops

 

 

 

 

همکاري با سازمان فناوري اطلاعات جهت برگزاري سمينارها و همايشهاي مورد درخواست آن سازمان:

  • حضور گروهي کارشناسان آن سازمان در سمينارهاي تخصصي
  • برگزاري دوره تخصصي IPV6 براي ۶۰ نفر مدعوين از بدنه وزارت ارتباطات در محل سازمان – سال ۸۹
  • برگزاري دوره تخصصي ITIL براي ۴۰ نفر کارشناسان مدعو آن سازمان – سال ۸۹
  • پژوهش و ارائه گزارش مبسوط مقايسه نفوذ اينترنت در کشورهاي مختلف – سال ۸۹
  • برگزاري دوره ترافيک سنجي در محل سالن شهيد قندي– سال ۸۹
  • برگزاري همايش خدمات الکترونيک براي ۳۰۰ نفر در سالن شهيد قندي همزمان با جشنواره فن آوري اطلاعات کشور – ارديبهشت ماه سال جاري